Eerste editie Nationaal Mobiel Erfgoed Weekend in 2020

In 2020 staat iets bijzonders te gebeuren. In Lelystad zal dan het eerste Nationaal Mobiel Erfgoed Weekend plaatsvinden. De datum van het evenement wordt eind 2019 gepubliceerd op deze website en in de diverse media.

Er zullen prachtige toonbeelden van mobiel erfgoed te zien zijn vanuit de luchtvaart, railvervoer, wegvervoer en scheepvaart. Een unieke gelegenheid om met alle aspecten van Mobiel Erfgoed kennis te maken, te zien en te beleven. Immers: meerijden in een historische bus of auto en/of meevaren op een historisch schip is een heel andere ervaring dan alleen bekijken!

Ook historische vliegtuigen te zien tijdens het Nationaal Mobiel Erfgoed Weekend in Lelystad.

Maar nog belangrijker is om het verhaal achter dit unieke stuk Nederlands Mobiel Erfgoed te leren kennen. Immers, de wording van het moderne Nederland is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de ontwikkeling van een diversiteit aan vormen van vervoer. Deze hebben Nederland mede gemaakt tot wat het nu is. Dit gaat op zowel particulier als bedrijfsmatig vervoer – door de lucht, over land en over water.

Behalve de schitterende objecten zelf zal dus het verhaal achter deze objecten uitgebreid aan bod komen met onder meer een “pop-up” museum voor Mobiel Erfgoed, het derde Nationaal Congres Mobiel Erfgoed en een semipermanente tentoonstelling in Batavialand.

Initiatiefnemers achter het Nationaal Mobiel Erfgoed Weekend zijn o.a. de Batavia Haven Lelystad en de Federatie Varend Erfgoed Nederland. Het initiatief wordt actief ondersteund door o.a. de Stichting Mobiele Collectie Nederland, het Mobiel Erfgoed Centrum, de gemeente Lelystad, Batavialand, Batavia Stad Fashion Outlet, Bedrijfskring Lelystad en City Marketing Lelystad.

Eerder werd gecommuniceerd dat het evenement in september 2019 plaats zou vinden. Om diverse redenen is ervoor gekozen om het evenement te verplaatsen naar 2020. De definitieve datum wordt later dit jaar bekend gemaakt.